Media

Akreditační formulář (včetně podmínek)

I. Podmínky:

O akreditaci může být žádáno emailem do 1.6.2014

Pokud byl novinář akreditován již na předchozí akci pořadatele a nesplnil podmínku III. o dodržení publikační činnosti a akreditaci, může požádat o novou akreditaci pouze za poplatek 600,-Kč.

O schválení či opačném rozhodnutí bude na Vaši emailovou adresu doručeno do 48 hodin po odeslání správně vyplněného formuláře

Udělení dodatečné akreditace na místě bude rozhodnuto podle počtu již předem akreditovaných novinářů a již pouze s novinářským průkazem

Limit fotografů/novinářů na redakci je stanoven na 100 osob.

Odesláním akreditačního formuláře zároveň podepisujete ručení odpovědnosti

Označení akreditovaného fotografa/novináře bude k vyzvednutí v místě prodeje vstupenek

Pořadatel si vyhrazuje právo na odmítnutí akreditace bez udání důvodu

Správně vyplněný dokument zasílejte na race@raceacademy.cz

II. Akreditační formulář:

Jméno a příjmení:
Jméno a www redakce
Kontaktní údaje zástupceEmail:

Mobilní telefon:

URL adresa dosavadní činnosti(příklad článků či fotogalerií)

III. Doložení publikační činnosti

V podobě přímých URL adres na publikované fotografie či články po konání akce

IV. Ručení odpovědnosti:

Označení novináře je nepřenosné, je majetkem pořadatele závodu; porušení bezpečnostních a organizačních pravidel a neuposlechnutí instrukcí organizačních pracovníků vede k okamžitému odebrání tohoto označení a vykázání z podniku. Každý akreditovaný novinář musí mít svoji reflexní vestu a označení pořadatele. Každý akreditovaný novinář musí bezpodmínečně dodržovat veškerá bezpečnostní pravidla motoristického sportu, dbát pokynů pořadatelů a traťových komisařů. Svým chováním nesmí ohrozit průběh akce, bezpečnost svou ani jiných osob. Akreditovaná strana a každý držitel pasu si je vědom toho, že motoristický sport je nebezpečný a daného podniku se účastní na vlastní nebezpečí. Zavazuje se, že nyní, ani nikdy v budoucnosti nebude požadovat náhradu, svalovat odpovědnost, obviňovat či žalovat organizátory nebo kluby, které mají co do činění s podnikem, dále propagátory, jakýkoli účastnící se tým nebo jezdce, majitele okruhu a jiné organizace participující na podniku, včetně ředitelství, jednotlivých členů, činovníků, zaměstnanců, agentů, pracovníků služeb, zástupců a smluvních partnerů v případě, že dojde k osobnímu zranění, úmrtí nebo ztrátě jakéhokoliv druhu a na straně držitele pasu v souvislosti s jeho přítomností na podniku. Akreditovaná strana se zavazuje nepoškozovat pořadatele a nepožadovat po nich, ani jejich činitelích, náhradu za jakékoliv škody způsobené třetí stranou, které při sportovním podniku vznikly. Pokud v průběhu akreditačního řízení dojde ke zrušení spolupráce s vysílající organizací, má žadatel o akreditaci povinnost oznámení této skutečnosti. Automaticky tím vzniká povinnost požádat o novou akreditaci pro jinou instituci. V opačném případě nemůže být žadateli akreditace udělena.

Každý akreditovaný novinář, který vstoupí do prostoru, který není určen pro diváky plně zodpovídá za sebe i škody které tímto počínáním způsobí.  Všechny akreditované prosíme o maximální opatrnost v okolí trati, nevstupování na trať v žádném případě! 

Bez bezpečnostní reflexní vesty a označení pořadatele bude každý vykázán z areálu i kdyby měl zakoupenou vstupenku. 

Podpis a aktuální datum

___________________________________

Comments are closed.