Jezdci

Online přihláška >>

Informace pro teamy a jezdce 2019

Rally Show a Helicopter Show je největší festival motorsportu a letectví v ČR (návštěvnost v roce 2019 byla 30 tisíc diváků).
czechring long
Jezdci
Online přihláška >>
Informace pro teamy a jezdce 2019
Rally Show a Helicopter Show je největší festival motorsportu a letectví v ČR (návštěvnost v roce 2018 byla 30 tisíc diváků).
Unikátní duální RZ propojením autodromu CzechRing a polygonu
Díky podpoře sponzorů jsme pro teamy připravili v letošním roce mimořádné podmínky pro jejich prezentaci, svezení i zábavu. Symbolické startovné (které je mnohonásobně refundované sponzorovanými jízdami) zahrnuje prostor pro jízdy v rozsahu testování (30 – 80km), vstupenky pro partnery 6 ks a další možnosti. Letošní novinkou bude odpolední měřený závod, který bude realizován na premiérové okruhové RZ, která vznikne propojením dvou okruhů.

Sponzorované jízdy
Rally Show je prestižní akce pro teamy a jezdce, kteří si váží svých fanoušků a sponzorů a chtějí jim bez stresu poděkovat a nabídnout prezentaci jejich firmy před zraky desetitisíců diváků. Teamy mají možnost svoji jízdou uchvátit také vystavovatele a jejich V.I.P. partnery a nabídnout jim možnost se prezentovat na svých stájových vozech. Sponzorované jízdy budou teamům vypláceny na základě získaných kreditů. Každé soutěžní vozidlo si může samo stanovit cenu, za kterou sponzory bude vozit. Doporučujeme taxu od 3 do 10 kreditů za jedno kolo (300 – 1000 Kč bez DPH) podle auta. Vlastní sponzory je možné vozit pouze z depa a není možný jejich nástup v nástupišti (do nástupiště mají diváci bez kreditů vstup zakázán).

Zvláštní ustanovení – ZU
Místo konání: Autodrom Hradec Králové – Czechring.cz + polygon
Vjezd do depa letos hlavní branou letiště nebo z ulice Jana Černého brána 1,2, Hradec Králové. NE od Předměřic bránou 3!
GPS: 50°14’47.726″N, 15°50’10.999″E

1. servisní zóna
2. přihlášky
3. reklama a značení
4. seznamovací jízdy
5. administrativní a technická přejímka
6. Depo – nástupiště
7. Rally A+B jízdy
8. Rally ZÁVOD
9. skok přes most
10. okruhové vozy
11. kontakty

1. SERVISNÍ ZONA
Instalace servisů je možná po předběžné dohodě již od 17.5.2019 od 15:00 do 19:00 nebo 18.5.2019 ráno do 7:30. Vjezd bude bránou č.1 z ulice Jana Černého nebo hlavní branou přes letiště okolo budov LSHK na konci runway, kde bude umístěna servisní zóna. Rozmístění jednotlivých teamů bude podle řešen na místě pořadatelem. V depu se jezdí zásadně na levé straně jako v Anglii! PALIVO – auta musí být natankována před příjezdem na parkoviště. Ve výjimečných případech je možné tankovat s asistenci hasičů

2. PŘIHLÁŠKY
Přihlášky zaslané elektronickou poštou mají platnost originálu, vlastnoruční podpisy soutěžících musí být doplněny nejpozději při administrativní přejímce.

3. REKLAMA A ZNAČENÍ
Startovní čísla spolu s reklamou budou předány při administrativní přejímce a musí být umístěny na vozech před seznamovací jízdou a startem. Umístění reklam bude 1 – 5 cm pod startovními čísly. V případě odmítnutí nebo nenalepení reklamy se startovné zvyšuje o 500,- Kč

4. SEZNAMOVACÍ JÍZDY
Před prvním kolem každá skupina projede jedno duální kolo.

5. ADMINISTRATIVNÍ PŘEJÍMKA
Při příjezdu do areálu bude administrativní přejímka, která bude probíhat v depech v pátek v 16 hodin nebo v sobotu od 7:00 do 8:00 hodin. Součástí bude výběr pojištění a startovného.

6. Depo – nástupiště
Z depa se vjede do vyhrazeného prostoru pro výměnu spolujezdců skupina 15 – 25 aut. Výměna spolujezdců bude probíhat v koordinaci s jedním označeným členem z každého teamu, který bude instruovat a poutat zájemce o svezení. Tento proces bude výhradně probíhat až po otočení vozidla o 180° a zastavení vozidla ve směru další jízdy na nástupišti. Je bezpodmínečně nutné dbát na bezpečnost nastupujících a vystupujících lidí. Rychlost pohybu vozidel může být na tomto nástupišti maximálně 2km/h!
7. Rally jízdy A+B (9 – 13:00)
Instrukce pro rally auta okruh A+B (závod +polygon)
Najíždění i vyjíždění na trať a jízda v depu vždy vlevo!
Jízdy se pojedou ve směru otáčení hodinových ručiček. Část depa bude vyhrazena k výměně spolujezdce (tzv. nástupiště ) a auta nebudou vyjíždět a najíždět do prostoru depa v průběhu daného času jejich jízd, pokud nebudou mít technickou závadu nebo jiný důvod k ukončení jízd.

Exhibiční jízdy s letmým startem
Na dráhu budou vjíždět auta po jednom s rozestupy 20 – 30 sekund pořadatele (letmý start)
Po projetí cílem celého okruhu (obou drah) zajede každé auto do nástupiště (rychlého depa), vymění si spolujezdce a připraví se k další jízdě. Podél celé trati budou proškolení praporkáři, kteří budou okamžitě reagovat v případě zpomalení nebo nehody předcházejícího vozidla. Trať je přehledná a proto by neměl nastat žádný problém, přesto prosíme o maximální pozornost tak, jak jste zvyklí ze závodů.

8. Rally závod na dvou okruzích – Olfin Car Race (15 – 17:30)
Sobotní odpolední závod 14:00 tréning a 15:00 závod – bude upřesněno v rozpravě organizátorem závodu
V rychlém depu bude připraveno 10 – 20 aut za sebou se spolujezdci na levé polovině dráhy. na dráhu vyjedou vždy 4 auta na zahřívací ½ kolo dle pokynů pořadatele a před startem se rozdělí na 2 dvojice do dvou drah podle pokynů pořadatelů.
Ze startu odstartují dvě auta vedle sebe a za nimi další dvojice s odstupem 30 sekund podle pokynů startéra. Po projetí cílem celého okruhu (obou drah) odjedou všechna 4 auta do depa. Jezdí se vlevo a předost má auto v levém pruhu! Další 4 vozy budou najíždět podle pokynů pořadatele po průjezdu předchozích 4 vozidel posledními „vracáky“. Tedy ještě v době závodu, tak by bylo vhodné nedojíždět závodící vozidla v zahřívacím kole a dbát zvýšené opatrnosti a řídit se pokyny pořadatelů.
Podél celé trati budou proškolení praporkáři, kteří budou okamžitě reagovat v případě zpomalení nebo nehody předcházejícího vozidla. Trať je přehledná a proto by neměl nastat žádný problém, přesto prosíme o maximální pozornost tak, jak jste zvyklí ze závodů.
Pro vítěze jsou připraveny poháry a věcné ceny od společnosti TOTAL.

9. SKOK PŘES MOST – doporučení
Každý skok má určitou optimální rychlost nájezdu a neexistuje skok univerzální. Proto píšeme tyto instrukce, abyste měli informace před tím, než si sami najdete optimální průjezd.
a) nájezdová rychlost 55 km/h – auto se lehce nadlehčí nebo nazvedne (podle podvozku), ale dopadne neznatelně
b) nájezdová rychlost do 60 km/h – auto dopadne nejprve na přední kola, ale nemělo by si škrtnout (záleží na parametrech)
c) při nájezdové rychlosti 65km/h už většinou dochází k dotyku přední části vozu s vozovkou (spoiler nebo ližina)
d) nájezdová rychlost kolem 70 km/h není nebezpečná pro jezdce (za sucha), ale zbytečně trpí technika a dochází k nepříjemnému dopadu na předek vozu
e) při rychlosti nad 80 km/h už může nastat kromě poškození vozu a vozovky problém s následující zatáčkou.

10. OKRUHOVÉ VOZY
Auta budou startovat ve vymezených časech společně podle pokynů pořadatelů.
11. KONTAKTY – bude upraveno dle organizace
• Email: rally@rallyshow.cz
• Kancelář pro administrativní záležitosti: 495512322
Informace pro jezdce při příjezdu 605538365
• Organizace jízd a závodu: Martin Kučera 603735103
• Komunikace s jezdci a teamy: Martin Dostal 603358317
• Administrativní přejímky: Ludmila Češková 721474900
• Vedoucí koordinátor trati: Daniel Trnka 602284336
• Autosalon: Ing. Chrobok 777000091
• Finanční ředitel: Ing. Miloš Vognar 777778838
• Provozní ředitel: Karel Pohner (v průběhu akce nedostupný) 603233473

 

infomapa
infomapa

Comments are closed.